Araxes ibaia eta gordetzen dituen altxorrak

    Toki jakin bateko paisaiaren kalitatea baloratu nahi denean, osagai jakin batzuen araberako azterketa bat egitea beharrezkoa izaten da eta, horretarako, osagai desberdinak hartzen dira kontuan. Hala nola, alderdi morfologikoa edo erliebea, landaerdia eta lurzoruaren gaineko erabilerak, azalerako urak (ibaiak, errekak, ur-korronteak), izaera antropikoko egitura eta elementuak (gizakiak sortutako …