Araxes ibaia eta gordetzen dituen altxorrak

    Toki jakin bateko paisaiaren kalitatea baloratu nahi denean, osagai jakin batzuen araberako azterketa bat egitea beharrezkoa izaten da eta, horretarako, osagai desberdinak hartzen dira kontuan. Hala nola, alderdi morfologikoa edo erliebea, landaerdia eta lurzoruaren gaineko erabilerak, azalerako urak (ibaiak, errekak, ur-korronteak), izaera antropikoko egitura eta elementuak (gizakiak sortutako …

Basabe haranak izkutatzen duen paisaia

«Paisaia, ingurumen eta giza eragile desberdinen ondorioa da»  Paisaiaren eragile desberdinak, normalean, eragile abiotiko, biotiko eta antropikoak izaten dira. Hauek beti ere, tokiaren araberakoak izango dira (Benayas et al., 1994). Gaur azaldu nahi dugun kasu honetan, alde antropikoa oso urria da, eta horregatik emango diogu garrantzi berezia haran honi, hots, …